<div align="center"> <h1>Koło Gospodyń Wiejskich w Łężanach</h1> <h3>Koło Gospodyń Wiejskich w Łężanach</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.kgwlezany.republika.pl" rel="nofollow">www.kgwlezany.republika.pl</a></p> </div>